Friday, November 23, 2007

November 23 Screen


Tesamen met het uitmoorden van diersoorten moordt de mens zijn eigen capaciteit uit de eigen gebreken te assimileren en te verwerken. Er ontstaat altijd wel een geldige reden om deze of gene diersoort te bestrijden.
Zoals er altijd ene geldige rede ontstaat om dit of dat gebrek weg te moffelen.
Na zekere tijd wordt er zoveel verdoezeld dat enkel de zeer vuile en onverzadigde oprispingen een herinnering oproepen aan de wezens die we zijn. Niet zo mooi als we pretenderen. De pampers om al dat vuil omzichtelijk op te vangen dienen voortdurend van formaat te vergroten. (84)

Together with the massacre of the animal species the human being massacres his capacity to assimilate and to deal with one’s own weaknesses. There is always a valid reason to fight one or the other animal species.
Likewise a valid reason is always found to cover up some or other shortcoming.
After a certain time so much is obscured that only the very dirty and unsaturated outpourings arouse a memory to the creatures that we are. Not so beautiful as we pretend. The nappies to carefully collect all that dirt constantly need to be increased in size. (84)

No comments: