Tuesday, November 27, 2007

November 27 Delirium


De donkere mensen, zij die gebukt gaan onder een te klare, nuchtere kijk op het rondom,
kortom
aan de rand van de dansvloer staan -

De lichte mensen, zij die zich ongerept overgeven aan de vanzelfsprekendheid van lage driften, deze toepassen zonder omzien, kortzichtigheid om eigen bestwil + om dat van anderen,
te pas en te onpas -
deze laatsten leven. (87)

The dark people, those who are weighed down with an all too clear, plain perspective on the environment,
in short
standing at the edge of the dance floor –

The light people, those who surrender unrestrainedly to the casualness of low impulses, applying them without looking back, short-sightedness for own benefit + for the benefit of others,
whether it is relevant or not –
these last ones live. (87)

No comments: