Thursday, November 22, 2007

November 22 Period


De wisselwerkingen tussen de grootte van iets, het volume, het aantal elementen waaruit het is samengesteld.
Zijn zij die bepalen hoe iets er algemeen gesproken uitziet.
Men kan zich bij het begin slechts beperken tot een overzicht op elementaire delen.
Deze losse delen leiden via materiaal en produktiemogelijkheden tot een eindresultaat dat de verbeelding van de eenling in verre mate overschrijdt. (87)

The reciprocities between the size of something, the volume, the number of elements of which it is composed.
Are what define how something generally speaking looks like.
At the beginning one can only confine oneself to a summary of elementary parts.
These loose parts lead via material and production possibilities to a final result that exceeds to a large extent the imagination of the individual. (87)

No comments: