Wednesday, October 31, 2007

October 31 Time


Nauwelijks is er besef van de reële toestand waarin onze persoon zich bevindt.
Gewoonten gaan hun gang aan de zelfkant van de bepalende organen.
1. Terwijl dezen in handen hebben elke tel van elk levend individu,
2. Terwijl onze persoon algemeen gesproken en dit misplaatst, evolueert naar een nooit gezien egocentrisme van het platte soort, dient hij erop gewezen te worden dat hij ondanks voornoemde vaststelling 2, konstant tegen "de ander" aangedrukt wordt; zijn lot is namelijk dat van allen. (88)

There is hardly any sense of the real situation in which our person dwells.
Habits go as usual on the fringe of defining organs.
1. While these have every move of every living individual under control,
2. While our person generally speaking and this out of place, evolves towards an unprecedented egocentricity of a low kind, it needs to be pointed out to him that contrary to afore-mentioned conclusion 2, he is constantly pushed against “the other”; as it happens his fate is that of each and every one. (88)

No comments: