Wednesday, November 14, 2007

November 14 Identity


Wat ge wilt worden, moet ge spelen. Alles, na een tijdje, draait zich verbazingwekkend intens naar uw spel, zodat de omgeving het overneemt.
En zo dat ge op uw gemak kunt zijn, wat ge ondertussen geworden zijt. (88)
De onzekerheid en de strijd als stijlelement? Tot stijlelement verheven! (89)

What you want to become, you have to play. Everything, after a while, turns amazingly intense towards your game, so that the environment assumes it.
And so you can be relaxed, what you have become in the meantime. (88)
The uncertainty and the struggle as style element? Proclaimed to style element! (88)

No comments: