Thursday, November 15, 2007

November 15 Career


De slotsom is dat de manier waarop het gemaakt wordt en het materiaal waarvan het gemaakt wordt, even belangrijk zijn als dat wat het voorstelt. (88)

The conclusion is that the way it is made and the material it is made of, are just as important as what it represents.

No comments: