Tuesday, November 6, 2007

November 6 Continuities


Bij het binnenkomen van mijn ouderlijk huis overvalt me vaak de sensatie dat ik deze trap en de keuken rechts niet ken. Ik zie ze helemaal anders dan anders. Dit komt vanzelf en belet me te antwoorden op personen die me iets zeggen, want ik denk dan dat het nacht is en dat ik droom.
De donkere kronkeltrap naar boven wordt helemaal gevaarlijk in zijn onbekendheid en eens ik boven ben, weet ik niets meer van het feit dat ik er weer op de andere manier geraakt ben.
Alleen op het moment zelf voel ik dat en nu, jaren later, ben ik me bewust dat het me wel eens overkwam. (84)

When I enter my parental home I am often overcome with the sensation that I do not know this staircase and the kitchen to the right. I see them completely differently than otherwise. It happens automatically and it prevents me from answering people who want to tell me something, because I am thinking that it is night time and that I am dreaming.
The dark twisting staircase to upstairs becomes quite dangerous in its obscurity and once I am up, I don’t remember anything from the fact that I got up there again in a different way.
I only feel it at that particular moment and now, years later, I realize it did happen sometimes. (84)

No comments: