Wednesday, November 7, 2007

November 7 Destabilizing


Drijft men specialisatie en normalisatie door, past men de wetten van symmetrie op alles en nog wat toe, dan is het mogelijk vele handelingen door computers te laten uitvoeren.
Deze overname maakt van ons terug bloot intellekt dat op zoek moet gaan.
Een periode wordt bereikt, er wordt iets afgesloten.
We slagen het tijdperk in van het andere doel. (84)

If one enforces specialisation and normalisation, if one applies the laws of symmetry to all and everything, than it is possible to have computers perform many actions.
This take-over makes us again into nude intellect obliged to seek.
A period is reached, something is round off.
We enter the era of another goal. (84)

No comments: