Wednesday, November 21, 2007

November 21 Technique


Alvorens ik begon te "denken" kende ik noch eerzucht, hebzucht, noch wellust.
Die dingen heb ik mezelf moeten aanleren.
Om niet als een ondier vertrappeld te worden.
Tenkoste van mijn trots en zelfverzekerdheid heb ik mezelf aangeleerd om op die manier ten dienste van - voort te leven.
Absurditeit is mijn deel, reeds lang en het besef van de eindigheid der dingen betekent moedeloosheid. (82)

Before I started to "think" I neither knew ambition, greed nor lust.
I had to teach myself these things.
In order not be trampled like a beast.
At the expense of my pride and self-confidence and I have taught myself that way for the purpose – to live on.
Absurdity is my share, already for a long time and the realization of the finiteness of things means despondency. (82)

No comments: