Monday, November 5, 2007

November 5 Issues


De aanzet tot een nieuw creatief systeem is voldoende. De rest doen de anderen wel. Mijn taak is het niet 1 element tot op het bot af te pellen. Mijn kracht ligt in de oppervlakte bindingen en, ongekontroleerd, soms in de tussen- en onderverbindingen. Het is namelijk enkel de oppervlakte die kontroleerbare inputs verdraagt.
Het resultaat is voor de rest een direkt gevolg van een intuïtieve nadruk op invloedsgolven. (83)

The initiative to a new creative system is enough. The others surely do the rest. It is not my duty to peel off one element to the bone. My strength lies in the surface bonds and, uncontrolled, sometimes in the intermediate and sub-connections. The fact is, only the surface endures those controllable inputs

No comments: