Saturday, November 3, 2007

November 3 Rigid


De zin is inherent aan menselijke handelingen. Daarom laat ik me totaal gaan in mijn associatie wereld. Absoluut geen rekening houdend met het feit dat een kunstwerk een werk is dat overkomt op het publiek, zich duidelijk stelt.
Ik hou met niets rekening. Ook met mezelf niet. Ik zou graag hebben dat iedereen het verstaat maar het enige wat ik niet laten kan is mezelf volgen op het pad van de waanzin. (81)

The meaning is inherent to human actions. That is why I let myself go completely in my world of association. Absolutely not taking into account the fact that a work of art is a work that comes across with the public, positions itself clearly.
I take nothing into account. Not even myself. I would like for everybody to understand this but the only thing I can’t give up is to follow myself on the path of madness. (81)

No comments: