Friday, January 26, 2007

January 26 Seduced


Er is de taak verbanden die er zijn, die er altijd geweest zijn en die er altijd zullen zijn, aan te duiden.
Deze verbanden, door diverse ontwikkelingsprocessen overgroeid, moeten ontbloot worden en in hun oorspronkelijke staat met de kontekst van hedendaagse elementen in verband gebracht worden.
Op deze manier worden krachten losgemaakt, nodig voor de vooruitgang van idee├źn die als verfrissende entiteiten “toekomst” en “hoop” rechtvaardigen. (89)

It is a responsibility to indicate the connections that have always existed and will always be there.
These connections, overgrown by diverse development processes, must be exposed and restored into their original state and must be associated with the context of contemporary elements.
That is the way powers are released, necessary for the progress of ideas, refreshing entities that justify "future" and "hope". (89)

No comments: