Friday, January 5, 2007

January 5 Issues


Gegeven de waarschijnlijkheden van de gebeurtenissen en de waarschijnlijkheid van hun versmelting, is het nodig de waarschijnlijkheid van de mogelijkheid tot versmelting van elk van de gebeurtenissen te overwegen.
Op deze manier bekomen we een inwendig, innerlijk, binnenprodukt. (81)

Given the occurrences of events and the probability of their merging, it is necessary to consider the probability of the possible merging of each of the events.
This way we obtain an internal, inner, inside-product. (81)

No comments: