Tuesday, January 30, 2007

January 30 Mechanisms


S’ennuyer, c’est vivre un peu. (81)

To be bored is to live a little bit. (81)Ik vind het veel belangrijker vanuit doorzicht in economische, politieke en kontrolestelsels te werken, dan vanuit een kunsthistorisch fundament.
Alleen grondiger kennis van techniek is de moeite waard studietijd aan te wijden. (88)

To me it is a lot more important to work from an understanding of economic, political and control systems, than from an art-historical basis.
Only the study of technology is worth the effort spending time to. (88)Het prijsgeven van bronnen heeft in feite niets met prijsgeven te maken omdat het hier reeds om gemeengoed gaat.
Er zijn echter andere dingen die onder geen beding prijs worden gegeven. (89)

Divulging sources has nothing to do with divulging as such, because common property is already involved here.
However there are other things that under no circumstances will be divulged. (89)

No comments: