Sunday, January 14, 2007

January 14 Identity


Had ik nu maar een woordenboek binnen handbereik. Een “verklarend” wel te verstaan.
Al die woorden… ik word er week van.
Zacht val ik neder.
Entiteiten en hun absolute betekenis.
Is dit relaxen?
Excitatie, ja, en ik verdrink a.h.w. in de hoofden, de houdingen en de vergezichten.
“Het wezen, het zijn” is er nooit geweest; ik voel me eigenlijk in een staat van pervertie evenwaardig aan de zieke mannelijke fobie tot het gave en intakte. (83)

I wish I had a dictionary within my grasp. An ‘explaining’ one, that is to say.
All these words… they make me weak.
Softly I sink.
Entities and their absolute meaning.
Is this relaxing?
Excitement yes, and I drown as it were in the heads, the poses and the views.
"The essence, the being" has never been there; I actually feel in state of perversion equivalent to the sick male phobia about the soundness and the intact. (83)

No comments: