Monday, January 8, 2007

January 8 Flow


Ik weiger te doen wat van mij verwacht wordt.
Verwachtingen zijn beperkingen die, op een egoïstische manier van de andere kant, ongevraagd en opdringerig een opkomende overmacht willen veronderstellen.
Nr 1 onderwerpt zich, eropuit als ze is het anderen naar de zin te maken, zich in een tevreden omgeving te nestelen. Ze wroet er blind rond eens het zover is.
Nr 2 is ontsteld, zet de armen in de zij en vraagt waar men het lef vandaan haalt. Treurig zoekt ze, vaak vergeefs, naar zelf-discipline. Ook overweegt ze of het verstandelijk verantwoord is aan de verwachtingen te voldoen i.v.m. eigen ontwikkelingen en eventueel aanhangige gemakken.

I refuse to do what is expected of me.
Expectations are limitations; in a selfish way on the other hand, uninvited and obtrusively they want to assume a rising dominance.
Nr 1 submits, being out to please the others, to curl up in a pleasant environment. Blindly routing around once gotten there.
Nr 2 is startled, puts her arms in her side and asks where on earth one gets the nerve. Pathetically, but often in vain, she searches for self-discipline. She also considers if it would be intellectually responsible to come up to the expectations as regards personal developments and possible pending conveniences.

No comments: