Saturday, January 6, 2007

January 6 Continuities


Een nieuw perspectief dat organisch ontstaat zou chaos brengen in het land.
Zouden de duistere machten van de techniek zich tegen ons keren? (83)

A new perspective that organically comes into being would bring chaos into the country.
Would the dark powers of technology turn against us? (83)

No comments: