Thursday, January 4, 2007

January 4 Geometry


Mijn streven is integratie. Niet aan de oppervlakte. De vermenging dient laag te gebeuren, aan de bron.
Mijn lot is de drift steeds weer, blank, een ander gezichtspunt uit te kiezen om daarna steeds weer vanuit een andere richting op dezelfde plaats terecht te komen. Een plaats die ten opzichte van de vorige toch telkens een punt is van een zwak stijgend hellend vlak.
De eigenschap kompleet leeg in een gesprek, voor een taak of als slaaf van een opwellende emotie te staan, duidt niet op oppervlakkigheid maar op een chronisch gebrek aan logische schakels tussen het bovenste en het onderste. Het midden zijn regels, konventies, genetische communicatie. (88)

My aim is integrity. Not at the surface. Merging is to occur low-lying, at the source.
My fate is the urge to select, again and again, blankly, a different perspective in order to arrive at the same spot, at every turn from a different direction. A spot, when compared to the previous one, actually forms a tip of a slightly rising surface.
The quality to stand completely empty when engaged in a conversation, in front of a task or enslaved by an upcoming emotion, does not point to superficiality but to a chronic deficiency of logical links between the upper and the lower. In the middle one finds rules, conventions, genetic communication. (88)

No comments: