Monday, January 1, 2007

January 1 Psychosexual


Luister:
herinnering en wens dooreenmengend gebruik ik de truc van het uitstel.
Konstant,
Proevend, moment na moment, de zeven (dagen) in al haar kracht.
De ziel gediend door de natuur, heb ik mijn afstandsbediening automatisch gefocused op uw wensen en uw persoonlijke items van walging.
Ik koester ze, graaf ze op, dien ze u op.
Op een zilveren schoteltje.
Met gebaren van een geisha, maar u verpletterend met wijd open geest onder mijn wil en sterkte van mijn schoot. Dood. (88)

Listen:
mixing memory and desire, delay is the trick I use.
Constantly,
Tasting, moment after moment, the seven (days) in all their power.
The soul attended to by nature, I focus my remote control automatically on your desires and personal items of disgust.
I nourish them, dig them up, dish them up.
On a silver plate.
With the gestures of a geisha, but crushing you with wide-open mind, subjected to my will and strength of my womb. Death. (88)

No comments: