Friday, January 19, 2007

January 19 Deviance


Causale verbanden die verworden tot fatalistische redeneringen blijken telkens ontsnappingspogingen te zijn.
De beweging van de tijd bestaat niet.
Er is een verschil tussen het buigzame en het slappe.
De balans tussen de excitatie en het incasseringsvermogen, het uithoudingsvermogen determineert ons hele gedrag.
Dankzij het gerustmakend effect van de vergelijking kan men zich aanpassen.
Het gaat over kontakt tussen mensen.
M.a.w. over verleiding, angst, autoriteit, erotische codering. (83)

Causal connections, which degenerate into fatalistic argumentations, always turn out to be escape attempts.
The movement of time does not exist.
There is a difference between what's flexible and what's weak.
The balance between the excitation and the resilience, the endurance, determines our entire behavior.
Thanks to the soothing effect of the comparison, one can adapt oneself.
It's about contact between people.
In other words, about seduction, fear, authority, erotic encoding. (83)

No comments: