Tuesday, January 9, 2007

January 9 Synthesis


Laat ons aannemen dat het aangenamer is in het wilde weg, doch grondig, naar een doel af te stevenen, dan volgens het logische patroon dat zich op dat bepaald moment opdringt.
Elk mens heeft immers een steeds terugkomende logika in de struktuur van zijn handelingen die hij willens nillens op de dagelijkse handelingen toepast. Indien men deze logika aan 1 van buitenaf koppelt wordt het leven pas echt vervelend.
Het is dus wel belangrijk zijn persoonlijke voorkeuren te volgen en op een bepaalde manier niets tegen zijn zin te moeten doen.(85) (8)

Let’s assume that it is a lot more pleasant to wildly, but profoundly, head for a target, than according to a logical pattern that imposes itself at a certain moment.
Every human being anyway has an ever-returning logic in the structure of his actions that he applies willingly or unwillingly to the daily activities. If one links this logic to 1 from the outside, this is when life becomes really boring.
So it is important to follow one’s personal preferences and in certain way not having to do anything reluctantly. (85) (8)

No comments: