Monday, January 15, 2007

January 15 Career


Een nieuw jaar beginnen, is een even zinloze formulering als een nieuwe liefde beginnen. (78)
To start a new year, is an equally meaningless formulation as to start a new love. (78)

No comments: