Wednesday, January 10, 2007

January 10 Catharsis


Neem nu bijvoorbeeld cijfers, symbolen en andere elementen; gebruik ze in funktie van het absoluut tegenwoordige. Dan is er voor elk wat wils. M.a.w. ieder zijn eigen optelsysteem, aangepast aan uw levensvisie en wensen, in aangename relatie tot uw huidige positie. (81) (11)

Now take for example numbers, symbols and other elements, use them in function of the absolute present. Then there is something to suit all tastes. In other words, each his proper calculation system, adjusted to your own view of life and wishes, in a pleasing relationship to your actual position. (81) (11)

No comments: