Friday, October 19, 2007

October 19 Deviance


Men heeft de 3de wereld, de 4de dimensie en er is de 5de kracht.
Die 5de kracht, dat is de potentie aanwezig in de hersenen van alle denkers.
Ook is de 5de kracht Europa.
Rond 3500 v.C. ontwikkelden de hersenen zich, tesamen met de dodenverering en de kunst. De intelligentie ontstond daar waar de collectiviteit ontstond. Men werd verplicht solidair te zijn, gedwongen vriendelijk te zijn, men moest berusten in gelijkheid.
Kunst is de weergave van een ideologie. (89)

There is the 3rd world, the 4th dimension and there is the 5th force.
That 5th force, that’s the potential present in the brains of all thinkers.
Also, the 5th force is Europe.
Around 3500 BC the brains developed, together with the cult of the death and with art. The intelligence originated there where the collectivity originated. One was forced to be solidary, forced to be friendly, one had to resign oneself to equality.
Art is the representation of an ideology. (89)

No comments: