Monday, October 1, 2007

October 1 Psychosexual


Vanuit het besef van omringende mediokriteit, een openlijk toegeven aan egoïstische grillen en een algehele verstomping, ontstaat een abnormale zucht naar orde en tucht. zeker bij diegenen die rechtstreeks onder dat wangedrag te lijden hebben.
Onderdrukt te worden door een systeem dat kleingeestig, egocentris en kortzichtig uiteindelijk zichzelf schaadt, is een slag in het gezicht van het slachtoffer dat op deze manier 2 keer vernederd wordt.
Konstant de toeschouwer én het slachtoffer zijn van dom gedrag ontketent reaktie nl. vlijmscherpe aktie. (85)

From the awareness of the surrounding mediocrity, an overt giving in to egoistic whims and a general numbness , comes an abnormal desire for order and discipline, certainly with those who directly suffer from that misconduct.
To be repressed by a system that pettily, egocentrically and short-sightedly finally harms itself, is a slap in the face of the victim, who is humiliated twice this way.
To be constantly the spectator and the victim of ignorant behaviour provokes reaction namely razor-sharp action. (85)

No comments: