Sunday, October 21, 2007

October 21 Technique


De liefde die spontaan opwelt bij de gedachte aan sterke personen is weldaad. Geeft hoop op een toch vollediger vervullen van wat leven zou moeten zijn.
Die ziel te mogen aaien, die wil te betasten.
Strakke pezen vol kracht zouden het zijn.
Geometrische figuren beschrijvend in het samenkomen van gedragingen.
De richtingen die ik om en rond het lichaam dat mij aantrekt, beschrijf zijn de wegen die ik me in mijn hoofd afvraag: hoe kom ik nog dichter? (88)

The love that wells up spontaneously at the thought of strong persons is a blessing. Gives hope of a yet more complete fulfilling of what life should be.
To be allowed to caress that soul, to feel that will.
Strong muscles filled with strength it should be.
Portraying geometrical figures at the meeting of behaviours.
The directions that I portray, describe on and around the body that attracts me, are the ways I ask myself mentally: how do I get any closer? (88)

No comments: