Tuesday, October 9, 2007

October 9 Synthesis


Er is in mijn naaste omgeving niets dat mij in die mate interesseert dat ik het wil uitbeelden.
Mijn fantasie abstraheert zich meer en meer - op zoek naar een nieuwe uitdrukkingstaal en esthetische wetten. (79)

There is nothing in my close entourage that interests me to such an extent that I want to express it.
My fantasy abstracts itself more and more – looking for a new language of expression and ethical laws. (79)

No comments: