Saturday, October 6, 2007

October 6 Continuities


De fixatie van derden op het kunstwerk als eindprodukt wordt twijfelachtig indien men onder ogen neemt dat het toeval waarmee dat werk onder die bepaalde toestand eindigde het best kan vergeleken worden met de plaats waar een moordenaar een lijk dumpt. De mystificatie van pers en omstaanders, nieuwsgierigen, voor de plaats staat in wanverhouding tot de essentie van de daad zelf. En toch zal die plaats nooit meer dezelfde zijn. (90)

The fixation of third parties on the work of art as a final product becomes questionable when one takes into consideration that the coincidence with which that work was finished off can best be compared with the spot where the killer dumps a body. The mystification of press and public, inquisitive people, for the spot is disproportionate to the essence of the act itself. And yet that spot will never ever be the same. (90)

No comments: