Monday, October 29, 2007

October 29 Positions


Het is via het interdisciplinair toepassen van de systemen dat men een brein ontwikkelen kan tot het uitvoeren van volledigheid.
Hier wordt gesproken over het systeem van boeken schrijven, schilderijen opbouwen, gebouwen ontwerpen, het organisch ontstaan van een stad, de banen door planeten beschreven en de manier om de mensen te bekijken terwijl ze met u spreken. De volledigheid is dat wat elk volmaakt "kunstwerk" in zich moet dragen: elementen van de toekomst verbonden met al wat nu is. (85)

It is by means of the interdiciplinary application of the systems that one develops a brain capable of producing funllness.
One talks here about the system of writing books, constructing paintings, designing buildings, the organic creation of a city, the orbits followed by the planets and the way to look at people while you talk to them. The fullness is what each perfect “work of art” has to carry with it: elements of the future connected to all that is now. (85)

1 comment:

German said...

renaissance of the future tradition of the imagination where the alquemystic is the true materialism

german scalona