Thursday, October 18, 2007

October 18 Stabilising


Men moet een nieuwe ideologie aanraken, vanuit het nihilisme waarden maken.
Zoekend naar het lichtpunt, dat bewijst dat Europa zoals Griekenland niet gedoemd is onder te gaan. In onze tijd kan zelfs zo iets verhinderd worden. (83)

One has to touch a new ideology, create values out of the nihilism.
Searching for the point of light, which proves that Europe like Greece is not doomed to fall. In our time such a thing can even be prevented. (83)

No comments: