Saturday, October 20, 2007

October 20 Marginality


De kunst verhindert mij van iets anders te houden. (79)
Hoe meer men zich bezighoudt met intellektuele zaken, des te moeilijke het wordt het ouderschap als vanzelfsprekend, laat staan als een roeping te zien. Vergevorderd intellektualisme verhindert aldus onmiddellijk nageslacht, wat eigenlijk kan aanzien worden als een veiligheidssysteem: doorgedreven verstandelijking is in bepaalde opzichten een verziekelijking van de geest. Een kwaal die best slechts op het betroffen individu invloed kan uitoefenen en best niet in een familieverband ontwikkelt. (85)

Art prevents me from loving something else. (79)
The more one is occupied with intellectual matters, the more difficult it becomes to take parenthood for granted, let alone consider it a vocation. Advanced intellectualism thus hinders immediate offspring, which in fact can be considered as a security system: extreme intellectuality is in certain respects a degeneration of the mind. An disease that best only influences the individual concerned and best does not develop in a family context. (85)

No comments: