Friday, October 12, 2007

October 12 Ritual


Hoe meer de tijdvulling overeenkomt met de eigen wensen, hoe vlugger de tijd gaat.
Omdat de meeste mensen slechts wensen dat de tijd door anderen voor hen wordt opgevuld hebben ze naast een vaag geluksgevoel konstant het idee dat de tijd hen ontsnapt, wat hen de kans geeft daarover te klagen. En is er iets aangenamer dan te klagen over een zelfgekozen toestand? (90)

The more the filling-in of time matches with one’s wishes, the faster time passes.
Because most people only wish that the time is filled in for them by others they constantly have, apart from a vague feeling of happiness, the idea that time is slipping away from them, which gives them a reason to complain about it. And what is more pleasant than to complain about a self-chosen situation? (90)

No comments: