Thursday, October 4, 2007

October 4 Geometry


Ik hou van het droge van de Brabander, maar dan wel in het sappige Antwerpen. (85)
Het menselijk ras veroudert met de aardbol. De intellektuele evolutie is in die zin een devolutie dat ze een tegengewicht vormt voor de steeds groter wordende stoffelijke eisen die we aan de aarde stellen.
Het menselijk vernuft voorziet in uitkomsten daar waar de natuurlijke schaarste uitbreidt. (90)

I love the dryness of a Brabander, but then in juicy Antwerp. (85)
The human race ages together with the globe. The intellectual evolution is in as such a devolution as it forms a counterbalance for the ever increasing material demands we make on the earth.
The human ingenuity provides solutions there where the natural shortage increases. (90)

1 comment:

bert said...

I love geometry and I don't.
You've put my thoughts one year back and I imagine the future.
You are the guide into my dreams.