Sunday, September 30, 2007

September 30 Mechanisms


Een intensiteit geladen met bedreiging werkt van buiten uit naar iets dat veel dieper zit.
Wat zijn ze zwaar, uw valiezen!
Een vervelende dood.
De onsterfelijkheid van een meesterwerk. (83)

An intensity charged with threat works from the outside towards something that is a lot deeper.
How heavy they are, your suitcases!
An bothersome death.
The immortality of a masterpiece. (83)

No comments: