Thursday, September 27, 2007

September 27 Delirium


De materie is hetzelfde als de geest, doch onder een andere bestaansvorm.
Het geheim, of het niet-geheim, is in de materie.
De bestaansvormen, hun diversiteit en de aard ervan, het aantal, het niet-aantal, zijn de onderwerpen, te bestuderen. (89)
Het is als een raderwerk. Men moet vat krijgen op de tanden. Op alle, 1 voor 1. Daarna kunnen ze u niet meer loslaten. (85)

Matter is the same as spirit, but in a different form of existence.
The secret, or the non-secret, is in the matter.
The forms of existence, their diversity and their nature, the number, the non-number, are the subjects to be studied. (89)
It is like a gear mechanism. One has to get hold on the cogs. On all of them, one after the other. After that they will not let you go. (85)

No comments: