Saturday, September 22, 2007

September 22 Period


Beelden verschijnen eerst zonder een verbinding met taal. Het woord is nodig om van een gevoel; dat schijnbaar een absurd gegeven is, een overdraagbare emotie te maken. (90)

Images appear first without a connection to language. The word is needed in order to make a feeling, which apparently is an absurd fact, into a communicable emotion. (90)

No comments: