Sunday, September 16, 2007

September 16 Material


Waarin de schrijver zwicht voor de publieke behoeften van lager niveau ontbloot.
Eens was ik een man, daarna een vrouw. (87)

Where the writer yields to the public needs of lower level devoid.
Once I was a man, after that a woman. (87)

No comments: