Saturday, September 29, 2007

September 29 Positions


Wie vraagt dit?
  • - Wie zijn zij? - Hoe zijn zij leiders geworden? - Zijn ze subversief?
Wie roept dit?
  • Zet het onder water! - Vergiftig het met onderdrukkingsgas! - Blokkeer al de ingangen! - Bezet het met troepen! (89)

Who is asking this?
  • Who are they? – How did they become leaders? – Are they subversive?
Who is shouting this?
  • Put them under water! – Poison them with oppression gas! – Block all the entrances! – Occupy it with troops! (89)

No comments: