Tuesday, September 4, 2007

September 4 Geometry


De vloek die ligt over het "ik" belet de arabieren mensen uit te beelden en bewoog de Egyptenaren ertoe profielen te schilderen. (84)

The curse that rests over the "me" prevents the Arabs from portraying people and moved the Egyptians to paint profiles. (84)

No comments: