Monday, September 24, 2007

September 24 Achievement


Mensen met geld in hun hart plegen daden uit plichtsbesef in plaats van met liefde. (90)

People with money in their heart perform acts out of a sense of duty instead of with love. (90)

No comments: