Friday, September 21, 2007

September 21 Technique


De aard van toestanden is niet zo erg gebonden aan mensen, maar wel aan het stadium waarin men zich bevindt, in de evolutie van de frekwentia. (80)
De weerzin voor het nu gebruikt roken en alcohol als afremmers om het bewustzijn, de hersenen vlugger af te breken dan fysiologisch vanzelf gebeurt.
Door hun stimulerende werking versnellen ze de afbraak, het slijtageproces.
Vermoed ik hier een zeker ongeduld voor de dood? (90)

The nature of situations isn’t very much connected to people, but it is indeed to the phase in which one is, in the evolution of the frequency. (80)
The aversion to the now uses smoking and alcohol as a brake on the conscience, the brains thus breaking down faster than physiologically happening naturally.
Because of their stimulating effect they accelerate the breakdown and wear and tear process.
Do I here suspect a certain impatience for death? (90)

No comments: