Saturday, September 15, 2007

September 15 Career


De "kunstenaar" moet zogezegd zijn eigen wereld aan de rest ervan openbaren. Maar als ik nu zeg dat ik geen wereld heb, maar een maan die rond mij draait, en die niet wezenlijk aan mij verbonden is.
Voor mezelf wordt die maan, wat u de wereld rondom noemt, alleen in mijn licht zichtbaar - alle relativeringprocessen, altruïstische gedachten en overeenkomsten met u ten spijt. Hierbij verzaak ik aan de schijnheiligheid van de grote ego's.
Ik ben zeer klein. (86)

The "artist" has to as it were reveal his own world to the rest of it. But if I now say that I have no world, but a moon that orbits around me and that actually isn’t connected to me.
For myself the moon becomes, what you call the world around, only visible in my light – in spite of all processes of perspective, altruistic thoughts and similarities with you. I hereby renounce the hypocrisy and the big ego’s.
I am very small. (86)

No comments: