Monday, September 17, 2007

September 17 Hardening


Sorteren. Elimineren. Kombineren. (81)
Wil is machtswil.
De enige macht is wilskracht. (88)

Sorting. Eliminating. Combining. (81)
Will is will of power.
The only power is will power. (88)

No comments: