Thursday, September 13, 2007

September 13 Ambiguity


Het belang van aangeboden informatie is dikwijls omgekeerd evenredig met de mate van het bewust aanwenden en manipuleren van de manier waarop, de intenties, de keuze van de onderwerpen en de plaats die ze onderling, in elkaars aanschijn, aangemeten krijgen. (85)

The importance of offered information is often in reverse
The importance of the given information is often inversely propotional to the extent of the conscious use and manipulation of the way in which, the intentions, the choice of subjects and the place they mutually, in each other's presence, assume.

No comments: