Friday, April 6, 2007

April 6 Continuities


Gedachten en gevoelens moeten in daden worden omgezet. Het kultiveren van een sfeer zonder de vaste vorm eruit te distilleren verwekt ziekelijkheid in de geest, verloedering van de wilskracht en abnormale heimwee. Er is sprake van weemoed naar iets dat er niet is en nooit geweest is.
Gezamenlijke gevoelens en interesses zijn in kreatieve middens een hint van de voorzienigheid die a.h.w. een voorbehouden taak kosteloos voorschotelt. Het is zonde zo'n kans niet te grijpen. (84)

Thoughts and emotions must be put into practice. Cultivating an atmosphere without deducing the crystallized form from it, causes illness in the mind, degeneration of the willpower and abnormal melancholy. It is a matter of melancholy for something that is not there and that never has been there.
Shared emotions and interests in creative midsts are a hint from Providence that as it were dish up a reserved taks for free. It would be a pity not to seize this opportunity. (84)

No comments: