Saturday, April 28, 2007

April 28 Solution


Het is op dit moment dat mentale desintegratie begint. De baas is namelijk een as! We vinden het prachtig hem te zien werken.
België is een vruchtbaar land voor de kreativiteit tegenwoordig, ziet u! De impulsen van middelmatigheid werken drogerend. Sst, ik ga af; terwijl Karswell the sleutel heeft.

Eigenlijk ga ik het liefst weg de manier waarop ik gekomen ben. (81)
It is at this very moment that mental desintegration starts.For the boss is a genius! We are thrilled to see him work.
Belgium is a fertile country for creativity these days, you see! The impulses of mediocrity act like a drug. Sst, I flop; while Karswell has the key.

No comments: