Saturday, April 21, 2007

April 21 Technique


Het is in de onderontwikkelde zone van wangedachten dat men de juiste coördinaten vindt voor vernieuwing.
Leve de zeppelin! (82)

It is in the underdeveloped zone of fallacies that one discovers the correct coordinates for innovation.
Long live the zeppelin! (82)Waanzin. Hysterie. Godsdienst. Politiek. Waarheid. (82)

Madness. Hysteria. Religion. Politics. Truth. (82)

No comments: