Wednesday, April 18, 2007

April 18 Stabilising


Het gevoel 1 te zijn met de natuur wijst op de aanwezigheid van elitarisme, een fijngevoeligheid die tevens refereert naar gekweldheid, rechtstreeks in verband gebracht met een krampachtige zucht naar waarheid.
Dit wordt gevolgd door een relatie van bepaalde gevoelens met bepaalde woorden in onderling verband. Later door het uitproberen van wat het uitzicht van een hoop letters kan indrukken op het onbewuste van een tweede.
Daarna is er alweer de angst. (82)

The feeling of being one with nature points to the existence of elitarism, a sensitivity that also refers to torment, directly connected to a grim desire for truth.
This is followed by a relation of certain feelings with certain words in relation to each other. Later by trying what the few a of a bunch of letters kan impress on the unconscious of a second.
Then there is fear again. (82)Omgangsvormen zijn uitdrukkingen die getuigen van een relatie tussen fortuin en ernst. (82)

Manners are expressions that give evidence of a relationship between fortune and seriousness. (82)

No comments: