Tuesday, April 17, 2007

April 17 Hardening


De ervaring van individuelen is belangrijker dan het ademloos gezoek naar universele waarden. (82)

The experience of individuals is more important than the breathless search for universal truths. (82)

No comments: