Sunday, April 22, 2007

April 22 Period


Toneel is de uiteenrafeling van kleine psychologische voorvallen en hun gevolgen, tesamen met de verheerlijking van de kleine kanten van "speciale" mensen. (82)

Theatre is the unraveling of small psychological events and their consequences, together with the glorification of the weak points of "special" people. (82)

No comments: